Wednesday, April 18, 2012

विदर्भ आणि मराठवाडा

परवा राजू, डी.डी. आणि भैरोसिंघ जेवत होते, आणि त्यावेळी भाषेवरून काही तरी बाचाबाची झाली. राजू आमच्या भैरोसिंघाला म्हणायला लागला, तुमची नांदेडची भाषा लईच अलग आहे. मी पहिल्यांदा नांदेडला आलो, तेव्हा कुणीतरी मला म्हणाला "उभं टाक", मला खुप हसायला आलं.

भैरोसिंघाने कारण विचारलं, तर राजू म्हणे की त्यांच्याकडे "उभं राहा" असं बोलतात. मग ह्या विषयावर वाद चालू झाला की कोणतं वाक्य बरोबर. रोख माझ्याकडे वळला. मी कारणमीमांसा करायला लागलो.
राजूला मी उदाहरण दिलं-- "तू कधी असं वाक्य ऐकलय का-- देव विटेवरी उभा ठाकला"? त्यावरूनच उभं टाक हा शब्द आमच्याकडे आला! ह्याचा अर्थ असा, की मराठवाड्याची भाषा शुद्ध आहे, तुमच्यासारखी नाही ;)

शेवटी डिस्कशन बंद करायचं होतं, म्हणून मी आमच्या स्टाईल मध्ये एक वाक्य जोडलं-- "काय आहे न राजू, माणसाचा मूड पाहिजे. मूड असला की काहीही करता येतं. उभं राहता ही येतं आणि उभं टाकताही येतं ;)"

-पी.के.

Tuesday, April 17, 2012

वात्रट

आज मी आणि पंक्या ऑफिसहून घरी निघालो. उशीर झालेला होता, आणि रस्त्यावर चांगलीच गर्दी होती. जीव मुठीत घेऊन कसा बसा डेक्कन कॉर्नर पर्यंत आलो. सिग्नल लाल झाला, आणि गाडी थांबली. बाजूला पी.एम.टी. थांबलेली होती, आणि इंजिनची गर्मी आम्हाला जाणवत होती.

पंक्या मला म्हणाला, बसचं इंजिन केवढं गरम आहे बे! मी म्हणालो- थांब, ड्रायवरला इंजिन बंद करायला सांगू का? पंक्या खरंच ड्रायवरला बोलला- "काका, इंजिन खूप गरम झालंय, बंद करता का?"

ड्रायवर आमचा बाप निघाला. त्याचा मार्मिक आणि वात्रट रिप्लाय-- "काय आहे न, भाद्रपदात कुत्री आणि उन्हाळ्यात इंजिन गरम होतातच!". पंक्या आणि मी अचाटच, कारण आमच्या मते आम्हीच सर्वात जास्त हलकट आणि वात्रट! पण आज आम्हालाही टफ कोंपीटीशन देणारा कुणी मिळाला :)

-पी.के.